Dbamy o Twoje prawa

Regulamin

Regulamin

Regulamin

1. Definicje

U┼╝yte w niniejszym Regulaminie poj─Öcia oznaczaj─ů:

1.1. HAS┼üO ÔÇô ci─ůg znak├│w alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dost─Öpu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT ÔÇô osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůce tak┼╝e osoba fizyczna posiadaj─ůca ograniczon─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů, a kt├│ra zamierza zawrze─ç lub zawar┼éa Umow─Ö sprzeda┼╝y lub umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY ÔÇô ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. KONSUMENT ÔÇô osoba fizyczna dla kt├│rej zawarcie Umowy sprzeda┼╝y lub umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej nie jest zwi─ůzane bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů.

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) ÔÇô podstrona Sklepu, w ramach kt├│rej gromadzone s─ů m.in informacje o Zam├│wieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6. PRODUKT ÔÇô rzecz ruchoma dost─Öpna w Sklepie internetowym b─Öd─ůca przedmiotem Umowy sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem, a Sprzedawc─ů.

1.7. REGULAMIN ÔÇô niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8. REJESTRACJA ÔÇô jednorazowa czynno┼Ť─ç, polegaj─ůca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udost─Öpnionego przez Us┼éugodawc─Ö na stronie Sklepu.

1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) ÔÇô sklep internetowy Us┼éugodawcy dost─Öpny pod adresem www.mihel.pl za po┼Ťrednictwem kt├│rego Klient mo┼╝e zawrze─ç Umow─Ö sprzeda┼╝y lub umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej.

1.10. SPRZEDAWCA ÔÇô PKB Sp. z o.o. Sp.K. prowadz─ůcy dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod nazw─ů PKB Sp. z o.o. Sp.K. (adres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci Solec 18 lok. B21, 00-410 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw gospodarki, NIP: 5213716854, REGON: 363320717, adres poczty elektronicznej: sklep@pkb.group, numer telefonu: +48 603 767 018 (op┼éata jak za po┼é─ůczenie standardowe ÔÇô wg. cennika w┼éa┼Ťciwego operatora).

1.11. STRONA ÔÇô Us┼éugodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12. UMOWA SPRZEDA┼╗Y (UMOWA) ÔÇô umowa sprzeda┼╝y Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego.

1.13. US┼üUGA ELEKTRONICZNA ÔÇô us┼éuga ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů przez Us┼éugodawc─Ö za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego.

1.14. US┼üUGODAWCA ÔÇô PKB Sp. z o.o. Sp.K. prowadz─ůcy dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod nazw─ů PKB Sp. z o.o. Sp.K. (adres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci Solec 18 lok. B21, 00-410 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw gospodarki, NIP: 5213716854, REGON: 363320717, adres poczty elektronicznej: sklep@pkb.group, numer telefonu: +48 603 767 018 (op┼éata jak za po┼é─ůczenie standardowe ÔÇô wg. cennika w┼éa┼Ťciwego operatora).

1.15. ZAM├ôWIENIE ÔÇô o┼Ťwiadczenie woli Klienta zmierzaj─ůce bezpo┼Ťrednio do zawarcia Umowy sprzeda┼╝y Produktu i okre┼Ťlaj─ůce istotne jej warunki.

2. Postanowienia og├│lne

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj─ů na celu wy┼é─ůcza─ç ani ogranicza─ç jakichkolwiek praw Klienta b─Öd─ůcego jednocze┼Ťnie Konsumentem przys┼éuguj─ůcych mu na mocy bezwzgl─Ödnie wi─ů┼╝─ůcych przepis├│w prawa. W przypadku niezgodno┼Ťci postanowie┼ä niniejszego Regulaminu z powy┼╝szymi przepisami, pierwsze┼ästwo maj─ů te przepisy.

2.2. Regulamin okre┼Ťla zasady korzystania przez Klient├│w ze Sklepu Internetowego.

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o kt├│rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a tak┼╝e reguluje warunki zawierania Um├│w sprzeda┼╝y w Sklepie internetowym.

2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

Nazwa Firmy: PKB Sp. z o.o. Sp.K.

Adres zamieszkania / prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci / siedziby:

ul. Solec 18 lok. B21 00-410 Warszawa woj. mazowieckie

Organ, kt├│ry zarejestrowa┼é dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů przedsi─Öbiorcy, a tak┼╝e numer, pod kt├│rym przedsi─Öbiorca zosta┼é zarejestrowany:

W KRS pod numerem 0000598100

NIP: 5213719887

REGON: 363567197

Adres poczty elektronicznej: sklep@pkb.group

Adres strony internetowej: www.mihel.pl

Numer telefonu: +48 603 767 018 (op┼éata jak za po┼é─ůczenie standardowe ÔÇô wg. cennika w┼éa┼Ťciwego operatora)

2.5. Us┼éugodawca ┼Ťwiadczy za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego nast─Öpuj─ůce Us┼éugi elektroniczne:

2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;

2.5.2. Interaktywny formularz umo┼╝liwiaj─ůcy Klientom z┼éo┼╝enie Zam├│wienia w Sklepie internetowym;

2.5.3. Newsletter.

2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.6.1. Komputer z dost─Öpem do Internetu;

2.6.2. Dost─Öp do poczty elektronicznej;

2.6.3. Zalecana rozdzielczo┼Ť─ç monitora: 1024├Ś768 pikseli;

2.6.4. Przegl─ůdarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z w┼é─ůczon─ů obs┼éug─ů, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z w┼é─ůczon─ů obs┼éug─ů JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

2.7. Klienta obowi─ůzuje zakaz dostarczania tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.

2.8. Klient obowi─ůzany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.9. Klient obowi─ůzany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w spos├│b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj─ůc na uwadze poszanowanie d├│br osobistych i praw w┼éasno┼Ťci intelektualnej os├│b trzecich.

2.10. Zabronione jest korzystanie z Us┼éug elektronicznych w spos├│b bezprawnie zak┼é├│caj─ůcy funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez u┼╝ycie okre┼Ťlonego oprogramowania lub urz─ůdze┼ä oraz rozsy┼éanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezam├│wionej informacji handlowej.

2.11. W celu zapewnienia bezpiecze┼ästwa przekazu komunikat├│w Us┼éugodawca podejmuje ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa ┼Ťwiadczonej Us┼éugi elektronicznej.

3. Świadczenie usług elektronicznych

3.1. W ramach Sklepu Us┼éugodawca zobowi─ůzuje si─Ö do ┼Ťwiadczenia Us┼éug elektronicznych w zakresie i na warunkach okre┼Ťlonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3. Warunki zawierania um├│w o ┼Ťwiadczenie Us┼éug elektronicznych:

3.3.1. Umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej polegaj─ůcej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezb─Ödne jest podanie w formularzu rejestracyjnym nast─Öpuj─ůcych danych przez Klienta: adres e-mail, has┼éo

3.3.2. Umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej polegaj─ůcej na udost─Öpnieniu interaktywnego formularza umo┼╝liwiaj─ůcego z┼éo┼╝enie Zam├│wienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpocz─Öcia korzystania z powy┼╝szej Us┼éugi (dodanie Produktu do koszyka).

3.4. Umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej polegaj─ůcej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5. Umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej polegaj─ůcej na udost─Öpnieniu interaktywnego formularza umo┼╝liwiaj─ůcego z┼éo┼╝enie Zam├│wienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwi─ůzaniu z chwil─ů z┼éo┼╝enia Zam├│wienia.

3.6. Warunki rozwi─ůzywania um├│w o ┼Ťwiadczenie Us┼éug elektronicznych:

3.6.1. Klient mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej zawart─ů na czas nieoznaczony w ka┼╝dym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7ÔÇôdniowego terminu wypowiedzenia.

3.6.2. Us┼éugodawca mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej zawart─ů na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie ra┼╝─ůco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczeg├│lno┼Ťci gdy dostarcza tre┼Ťci o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mie─ç charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie mo┼╝e by─ç z┼éo┼╝one po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usuni─Öcia narusze┼ä z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwi─ůzanie umowy nast─Öpuje w takim wypadku z zachowaniem 14ÔÇôdniowego okresu wypowiedzenia.

3.6.3. Wypowiedzenie umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez kt├│r─ůkolwiek ze Stron nie narusza praw lub ┼Ťwiadcze┼ä nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

3.6.4. Niezale┼╝nie od powy┼╝szych postanowie┼ä Strony mog─ů rozwi─ůza─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej w ka┼╝dym czasie w drodze porozumienia Stron.

4. Warunki zawierania umowy sprzeda┼╝y

4.1. Og┼éoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczeg├│lno┼Ťci ich opisy, parametry techniczne i u┼╝ytkowe oraz ceny, stanowi─ů zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w z┼éotych polskich i zawiera wszystkie sk┼éadniki, w tym podatek VAT oraz c┼éa. Ceny Produkt├│w nie zawieraj─ů jednak koszt├│w dostawy, kt├│re ÔÇô je┼╝eli wyst─Öpuj─ů ÔÇô s─ů wskazywane w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia oraz dost─Öpne s─ů na stronie Sklepu internetowego w zak┼éadce ÔÇ×DostawaÔÇŁ.

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wi─ů┼╝─ůca w chwili z┼éo┼╝enia przez Klienta Zam├│wienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezale┼╝nie od zmian cen w Sklepie internetowym, kt├│re mog─ů si─Ö pojawi─ç w odniesieniu do poszczeg├│lnych Produkt├│w po z┼éo┼╝eniu przez Klienta Zam├│wienia.

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzeda┼╝y Produktu za pomoc─ů interaktywnego formularza nale┼╝y wej┼Ť─ç na stron─Ö internetow─ů Sklepu internetowego, dokona─ç wyboru Produktu i z┼éo┼╝y─ç w oparciu o wy┼Ťwietlane Klientowi komunikaty i informacje Zam├│wienie za pomoc─ů interaktywnego formularza.

4.4.1. W trakcie sk┼éadania Zam├│wienia nale┼╝y wskaza─ç nast─Öpuj─ůce dane niezb─Ödne do z┼éo┼╝enia Zam├│wienia: imi─Ö i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowo┼Ť─ç wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilo┼Ť─ç Produktu, miejsce i spos├│b dostawy Produktu, spos├│b p┼éatno┼Ťci.

4.4.2. Dane zbierane podczas rejestracji konta w sklepie internetowym wykorzystane s─ů przez Sklep Internetowy wy┼é─ůcznie w celu umo┼╝liwienia Klientowi zalogowania si─Ö do konta w sklepie internetowym. Dane zbierane podczas transakcji zakupu b─Öd─ů wykorzystane w celu realizacji zawartej umowy pomi─Ödzy Klientem a Sklepem Internetowym, w tym mi─Ödzy innymi do nale┼╝ytego udokumentowania zawartej umowy, uiszczenia przez Klienta um├│wionej ceny i udokumentowania tego faktu, jak r├│wnie┼╝ wys┼éania towaru Klientowi lub ┼Ťwiadczenia us┼éugi. Dane Klient├│w mog─ů w tym celu by─ç przekazane wy┼é─ůcznie przedsi─Öbiorcy obs┼éuguj─ůcemu transakcje p┼éatnicze w celu obci─ů┼╝enia karty kredytowej Klienta. Je┼Ťli Klient wyrazi zgod─Ö na otrzymywanie informacji handlowej lub otrzymywanie newsletterÔÇÖa, dane przekazane przez Klienta wykorzystywane s─ů w celu informowania o nowych produktach, us┼éugach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy w ramach prowadzenia sklepu. Dane zbierane automatycznie mog─ů by─ç u┼╝yte do analizy zachowa┼ä u┼╝ytkownik├│w na naszej stronie internetowej sklepu internetowego, zbierania danych demograficznych o naszych u┼╝ytkownikach, lub do personalizacji zawarto┼Ťci naszych stron internetowych. Dane te s─ů zbierane automatycznie o ka┼╝dym Kliencie.

Jednocze┼Ťnie w przypadkach okre┼Ťlonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Sklep Internetowy mo┼╝e przekaza─ç dane podmiotom legitymuj─ůcym si─Ö uprawnieniem do ┼╝─ůdania ich przekazania.

4.4.3. W przypadku transakcji zakupu towaru lub us┼éugi Sklep Internetowy mo┼╝e kontaktowa─ç si─Ö z Klientem za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu w zakresie zwi─ůzanym z transakcj─ů zakupu. Je┼Ťli Klient wyrazi zgod─Ö na otrzymywanie informacji handlowej lub otrzymywanie newsletterÔÇÖa, dane przekazane przez Klienta wykorzystywane s─ů w celu informowania o nowych produktach, us┼éugach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy.

4.4.4. Ka┼╝dy klient ma prawo dost─Öpu do swoich danych oraz ich poprawiania ÔÇô na stronie www.mihel.pl w zak┼éadce ÔÇ×Moje kontoÔÇŁ po wcze┼Ťniejszym zarejestrowaniu si─Ö i zalogowaniu w sklepie. Powierzone nam dane osobowe s─ů przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami okre┼Ťlonymi w obowi─ůzuj─ůcych przepisach prawa.

4.5. Z┼éo┼╝enie Zam├│wienia za pomoc─ů interaktywnego formularza nast─Öpuje w momencie klikni─Öcia w formularzu pola ÔÇ×ZAMAWIAMÔÇŁ.

4.6. Po z┼éo┼╝eniu Zam├│wienia Sprzedawca niezw┼éocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje zwi─ůzanie Klienta jego o┼Ťwiadczeniem oraz (2) przyjmuje Zam├│wienie do realizacji ÔÇô w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzeda┼╝y. Potwierdzenie otrzymania Zam├│wienia i przyj─Öcie go do realizacji nast─Öpuje przez przes┼éanie Klientowi stosownej wiadomo┼Ťci na podany w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.7. W trakcie sk┼éadania Zam├│wienia za pomoc─ů interaktywnego formularza ÔÇô do momentu z┼éo┼╝enia Zam├│wienia ÔÇô Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu nale┼╝y kierowa─ç si─Ö wy┼Ťwietlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dost─Öpnymi na stronie Sklepu internetowego.

5. Dostawa

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzeda┼╝y dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni kalendarzowych licz─ůc od dnia, w kt├│rym zosta┼éa zawarta Umowa sprzeda┼╝y.

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

5.2.1. za po┼Ťrednictwem poczty lub przewo┼║nika wskazanego w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia.

5.3. Dostawa Produkt├│w dost─Öpna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. Koszty dostawy zostan─ů wyra┼║nie wskazane podczas procesu sk┼éadania Zam├│wienia oraz s─ů dost─Öpne na stronie Sklepu internetowego w zak┼éadce ÔÇ×DostawaÔÇŁ.

5.5. Zgodnie z art. 545 ┬ž 2 Kodeksu Cywilnego w razie przes┼éania Produktu do Klienta za po┼Ťrednictwem przewo┼║nika Klient obowi─ůzany jest zbada─ç przesy┼ék─Ö w czasie i w spos├│b przyj─Öty przy przesy┼ékach tego rodzaju. Je┼╝eli stwierdzi, ┼╝e w czasie przewozu nast─ůpi┼é ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowi─ůzany jest dokona─ç wszelkich czynno┼Ťci niezb─Ödnych do ustalenia odpowiedzialno┼Ťci przewo┼║nika.

5.6. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym s─ů towarami dost─Öpnymi. W wyj─ůtkowych sytuacjach np. w przypadku r├│wnoczesnego z┼éo┼╝enia zam├│wienia na ten sam towar przez wielu Klient├│w, mo┼╝e zdarzy─ç si─Ö, ┼╝e towar nie b─Ödzie dost─Öpny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku mo┼╝liwo┼Ťci zrealizowania zam├│wienia i podejmie decyzj─Ö o sposobie jego realizacji (cz─Ö┼Ťciowa realizacja, wyd┼éu┼╝enie czasu oczekiwania, anulowanie ca┼éo┼Ťci zam├│wienia).

5.7. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemo┼╝no┼Ťci zrealizowania zam├│wienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacj─ů zam├│wienia i mo┼╝liwych rozwi─ůzaniach (np. cz─Ö┼Ťciowa realizacja, pe┼éna realizacja, lecz zwi─ůzane z tym wyd┼éu┼╝enie czasu oczekiwania, anulowanie ca┼éo┼Ťci zam├│wienia bez negatywnych skutk├│w dla Klienta). Je┼Ťli Klient nie chce, by zam├│wienie cz─Ö┼Ťciowe by┼éo realizowane ÔÇô zam├│wienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego p┼éatno┼Ťci ÔÇô kwoty uiszczone zostan─ů zwr├│cone.

6. P┼éatno┼Ť─ç

6.1. Sprzedawca udost─Öpnia nast─Öpuj─ůce sposoby p┼éatno┼Ťci:

6.1.1. Za pobraniem;

6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane s─ů na stronie Sklepu oraz w wiadomo┼Ťci e-mail przes┼éanej do Klienta po z┼éo┼╝eniu Zam├│wienia). Zam├│wienia wysy┼éane s─ů w dniu, w kt├│rym p┼éatno┼Ť─ç zostanie zaksi─Ögowana na naszym koncie bankowym (p┼éatno┼Ťci najcz─Ö┼Ťciej ksi─Ögowane s─ů nast─Öpnego dnia roboczego, po wykonaniu przelewu).

6.1.3. P┼éatno┼Ťci elektroniczne, kart─ů kredytow─ů (wykaz dost─Öpnych sposob├│w p┼éatno┼Ťci znajduje si─Ö w zak┼éadce ÔÇ×Formy p┼éatno┼ŤciÔÇŁ. Zam├│wienia z┼éo┼╝one do godziny 12.00 wysy┼éane s─ů tego samego dnia (nie dotyczy dni wolnych od pracy). Zam├│wienia z┼éo┼╝one po godzinie 12.00 wysy┼éane s─ů nast─Öpnego dnia (nie dotyczy to dni wolnych od pracy).

6.1.4. Podmiotem ┼Ťwiadcz─ůcym obs┼éug─Ö p┼éatno┼Ťci online jest Przelewy24.

6.3. W wypadku sposobu p┼éatno┼Ťci innego ni┼╝ p┼éatno┼Ť─ç za pobraniem przy odbiorze przesy┼éki Klient zobowi─ůzany jest do dokonania zap┼éaty ceny z tytu┼éu Umowy sprzeda┼╝y w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba ┼╝e Umowa sprzeda┼╝y stanowi inaczej.

6.4. W wypadku Klient├│w nie b─Öd─ůcych jednocze┼Ťnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczy─ç dost─Öpne sposoby p┼éatno┼Ťci, w tym tak┼╝e wymaga─ç dokonania przedp┼éaty w ca┼éo┼Ťci albo cz─Ö┼Ťci.

7. Prawo odst─ůpienia od umowy

7.1. Klient b─Öd─ůcy jednocze┼Ťnie Konsumentem, kt├│ry zawar┼é Umow─Ö sprzeda┼╝y lub umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej, mo┼╝e od niej odst─ůpi─ç bez podania przyczyn, sk┼éadaj─ůc stosowne o┼Ťwiadczenie pisemnie, mailowo b─ůd┼║ telefonicznie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem. Powy┼╝sze uprawnienie mo┼╝e zosta─ç zrealizowane przez Konsumenta poprzez przes┼éanie o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu na adres: ul. Solec 18 lok. B21, 00-410 Warszawa.

7.2. Termin czternastodniowy, w kt├│rym Konsument mo┼╝e odst─ůpi─ç od Umowy sprzeda┼╝y lub umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej, liczy si─Ö od dnia dostarczenia Produktu w przypadku Umowy sprzeda┼╝y, a gdy umowa dotyczy ┼Ťwiadczenia Us┼éugi elektronicznej ÔÇô od dnia jej zawarcia.

7.3. W razie odst─ůpienia od umowy Umowa sprzeda┼╝y lub umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej jest uwa┼╝ana za niezawart─ů, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowi─ůza┼ä. To, co Strony ┼Ťwiadczy┼éy, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ┼╝e zmiana by┼éa konieczna w granicach zwyk┼éego zarz─ůdu. Zwrot powinien nast─ůpi─ç niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie czternastu dni.

7.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta spos├│b.

7.4.1. W przypadku wyst─ůpienia konieczno┼Ťci zwrotu ┼Ťrodk├│w za transakcj─Ö dokonan─ů przez klienta kart─ů p┼éatnicz─ů sprzedaj─ůcy dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty p┼éatniczej Konsumenta.

7.5. Prawo odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç nie przys┼éuguje Konsumentowi w wypadkach: (1) ┼Ťwiadczenia us┼éug rozpocz─Ötego, za zgod─ů konsumenta, przed up┼éywem terminu, o kt├│rym mowa powy┼╝ej w pkt 7.1 oraz 7.2; (2) dotycz─ůcych nagra┼ä audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych no┼Ťnikach danych po usuni─Öciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) um├│w dotycz─ůcych ┼Ťwiadcze┼ä, za kt├│re cena lub wynagrodzenie zale┼╝y wy┼é─ůcznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) ┼Ťwiadcze┼ä o w┼éa┼Ťciwo┼Ťciach okre┼Ťlonych przez konsumenta w z┼éo┼╝onym przez niego zam├│wieniu lub ┼Ťci┼Ťle zwi─ůzanych z jego osob─ů; (5) ┼Ťwiadcze┼ä, kt├│re z uwagi na ich charakter nie mog─ů zosta─ç zwr├│cone lub kt├│rych przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) us┼éug w zakresie gier hazardowych.

8. Tryb post─Öpowania reklamacyjnego

8.1. Reklamacje z tytu┼éu niezgodno┼Ťci Produktu z Umow─ů sprzeda┼╝y

8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta b─Öd─ůcego osob─ů fizyczn─ů, kt├│ry nabywa Produkt w celu niezwi─ůzanym z dzia┼éalno┼Ťci─ů zawodow─ů lub gospodarcz─ů, z tytu┼éu niezgodno┼Ťci Produktu z Umow─ů sprzeda┼╝y w zakresie okre┼Ťlonym ustaw─ů z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeg├│lnych warunkach sprzeda┼╝y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.1.2. Reklamacje z tytu┼éu niezgodno┼Ťci Produktu z Umow─ů sprzeda┼╝y mo┼╝na sk┼éada─ç pisemnie na adres ul. Solec 18 lok. B21, 00-410 Warszawa ÔÇô Dzia┼é reklamacji; wraz z wype┼énion─ů kart─ů reklamacji.

8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

8.1.4. Sprzedawca informuje, ┼╝e w przypadku Produkt├│w obj─Ötych tak┼╝e gwarancj─ů uprawnienia z tego tytu┼éu nale┼╝y wykonywa─ç zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wy┼é─ůcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnie┼ä Klienta z tytu┼éu odpowiedzialno┼Ťci Sprzedawcy za niezgodno┼Ť─ç Produktu z Umow─ů sprzeda┼╝y w zakresie okre┼Ťlonym ustaw─ů z dnia 27 lipca 2002r. o szczeg├│lnych warunkach sprzeda┼╝y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.1.5. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się na podstawie oględzin produktu lub opisu uszkodzeń dokonanych lub zniszczenia samego produktu, w niektórych przypadkach, może być potrzebna ekspertyza rzeczoznawcy samochodowego.

8.1.6. W razie konieczno┼Ťci produkt(pr├│bki produktu) wys┼éany jest do producenta.

8.1.7. Pr├│bki produktu potrzebne s─ů szczeg├│lnie w przypadku reklamacji na oleje silnikowe, wtedy potrzebna jest pr├│bka oleju z silnika, pojemno┼Ť─ç pr├│bki to co najmniej 1L,

8.1.8. Reklamowany towar powinien zawiera─ç oryginalne opakowanie umo┼╝liwiaj─ůce bezpieczny transport.

8.1.9. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zast─Öpczego, jednak musi ono gwarantowa─ç odpowiedni─ů ochron─Ö podczas transportu firma spedycyjn─ů.

8.1.10. Do reklamowanego produktu prosimy o do┼é─ůczenie kserokopii faktury zakupu lub paragonu. W przypadku braku kserokopii dokumentu ┼Ťwiadcz─ůcego o jego zakupie w Sklepie Internetowym mo┼╝liwe jest warunkowe przyj─Öcie takiego sprz─Ötu do weryfikacji, czy dany sprz─Öt zosta┼é zakupiony w Sklepie Internetowym Mihel i podlega procedurze gwarancyjnej.

8.2. Reklamacje zwi─ůzane ze ┼Ťwiadczeniem Us┼éugi elektronicznej

8.2.1. Reklamacje zwi─ůzane ze ┼Ťwiadczeniem Us┼éug elektronicznych mo┼╝na zg┼éasza─ç pisemnie na adres ul. Solec 18 lok. B21, 00-410 Warszawa ÔÇô Dzia┼é reklamacji; wraz z wype┼énion─ů kart─ů reklamacji.

8.2.2. Klientowi przys┼éuguje prawo do z┼éo┼╝enia reklamacji w terminie 2 miesi─Öcy licz─ůc od dnia, w kt├│rym zauwa┼╝y┼é nieprawid┼éowo┼Ťci w ┼Ťwiadczeniu Us┼éugi elektronicznej.

8.2.3. Zaleca si─Ö podanie w tre┼Ťci reklamacji jak najwi─Öcej informacji i okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji, w szczeg├│lno┼Ťci rodzaju i daty wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci oraz danych kontaktowych ÔÇô u┼éatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Us┼éugodawc─Ö.

8.2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.2.5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

9. Karta rabatowa

9.1. Karta rabatowa upowa┼╝nia do zakupu ze wskazanym na niej rabatem liczonym od ceny brutto. SPRZEDAWCA zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç wycofania systemu rabatowego bez podania przyczyny.

10. Postanowienie końcowe

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane s─ů w j─Özyku polskim.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj─ů zastosowanie przepisy obowi─ůzuj─ůcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niekt├│rych praw konsument├│w oraz o odpowiedzialno┼Ťci za szkod─Ö wyrz─ůdzon─ů przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczeg├│lnych warunkach sprzeda┼╝y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne w┼éa┼Ťciwe przepisy prawa polskiego.

10.2.1. Wyb├│r prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepis├│w, kt├│rych nie mo┼╝na wy┼é─ůczy─ç w drodze umowy, na mocy prawa jakie by┼éoby w┼éa┼Ťciwe w braku wyboru, tj. prawa pa┼ästwa, w kt├│rym konsument ma miejsce zwyk┼éego pobytu, a przedsi─Öbiorca (1) wykonuje swoj─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů lub zawodow─ů w pa┼ästwie w kt├│rym konsument ma miejsce zwyk┼éego pobytu; lub (2) w jakikolwiek spos├│b kieruje tak─ů dzia┼éalno┼Ť─ç do tego pa┼ästwa lub do kilku pa┼ästw z tym pa┼ästwem w┼é─ůcznie; a umowa wchodzi w zakres tej dzia┼éalno┼Ťci.

10.3. Klienci mog─ů uzyska─ç dost─Öp do Regulaminu w ka┼╝dym czasie za po┼Ťrednictwem odsy┼éacza zamieszczonego na stronie g┼é├│wnej Sklepu internetowego oraz pobra─ç go i sporz─ůdzi─ç jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dost─Öpny jest w zak┼éadce regulaminn oraz jest dostarczany nieodp┼éatnie Klientowi (drog─ů elektroniczn─ů) na ka┼╝de jego ┼╝─ůdanie.

10.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost─Öpnienie Klientowi tre┼Ťci zawieranej Umowy sprzeda┼╝y i umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej nast─Öpuje poprzez (1) udost─Öpnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.3 oraz (2) przes┼éanie Klientowi wiadomo┼Ťci e-mail, a w przypadku Umowy sprzeda┼╝y tak┼╝e przez (3) do┼é─ůczanie do przesy┼éek dowodu zakupu i specyfikacji Zam├│wienia.

10.5. Spory powsta┼ée pomi─Ödzy Us┼éugodawc─ů, Sprzedawc─ů a Klientem, kt├│ry jest jednocze┼Ťnie Konsumentem zostaj─ů poddane w┼éa┼Ťciwym s─ůdom powszechnym. Spory powsta┼ée pomi─Ödzy Us┼éugodawc─ů, Sprzedawc─ů a Klientem, kt├│ry nie jest jednocze┼Ťnie Konsumentem zostaj─ů poddane s─ůdowi w┼éa┼Ťciwemu ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö Us┼éugodawcy lub Sprzedawcy.

10.6. Z┼éo┼╝enie zam├│wienia jest r├│wnoznaczne z akceptacj─ů niniejszego regulaminu.

10.7. Podmiot prowadz─ůcy sklep nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistnia┼ée z przyczyn technicznych (konserwacja, przegl─ůd, wymiana sprz─Ötu, etc) lub innych od niego niezale┼╝nych.

10.8. Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.mihel.pl i obowi─ůzuje przez czas nieoznaczony.

10.9. Podmiot prowadz─ůcy sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.